Transparentní účet

Zřídili jsme transparentní účet sdružení, na němž jsou vidět veškeré pohyby.

Cislo účtu je 5078214001 / 5500

Dalším plánovaným administrativním krokem je registrace finanční sbírky, abychom mohli získané prostředky zasílat na místa, kde mohou pomoci.

12. 1. 2010

Registrace sdružení

Stanovy našeho sdružení byly řádně zaregistrovány na Ministerstvu vnitra a Hvězdička dětem, o.s. získalo ICO 22822836.

Poté jsme na první členské schůzi zvolili orgány sdružení.

28. 12. 2009

Počátek? Fler.cz

Nápad na dobročinou organizaci, jež by koordinovala činnost těch, kdo mají potřebu pomáhat dětem, vznikl mezi uživateli serveru fler.cz

S podporou adminstrátora Fleru vznikl "dobročinný uživatel" hvezdicka.

2.11.2008

  • Poslání

    Posláním sdružení Hvězdička dětem je “pomáhat těm, kdo pomáhají dětem” prostřednictvím společného prosazování a hájení zájmů, vzájemným informováním a koordinací činností.

  • Odkazy